go 回复: 84 | 浏览: 33321 |倒序浏览 | 字体: tT

Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
 
帖子
8184 

6 B* ]5 u) l3 x; g7 ^, |. p. J

$ \0 h7 u/ ?% ?% T2 R8 J5 e# [" A- n
北京,幼儿园多的数不清,家门口的幼儿园或许已经开了N多年了,但是你真的清楚这些幼儿园的背景吗?
当孩子被老师针扎、打骂的时候,去教育局控告幼儿园,才发现竟然没有备案?教育局管不了?
这才发现,原来我们身边的黑幼儿园,真的太多了!
; S* |) m& P* N
小编普及知识:
黑幼儿园是指未经教育部门合法注册的幼儿园。
据北京市政协09年的调查,北京市共有1298家黑幼儿园,比合法幼儿园还多32家。这些园安全卫生条件、教学水平不容乐观。

8 r7 ]. \- Q0 |1 `
小编从教育局官方网站,搜索到北京各城区有合法幼儿园名单快来看看你心仪的幼儿园到底有没有教学资格?千万别给大宝贝选错了!

+ |7 y1 Y5 `" ~, O3 Q
您家宝宝住在哪个区,就及时关注吧!(小编截图,大家点击图片,可以放大看清楚哦)
% s/ f$ i" H) w/ ]  {: c& ^) |5 m8 @# z
大家可以推荐一些好的幼儿园,虽然没有教育局注册,也是口碑不错的,请跟帖,小编会汇总的& r2 s7 K7 o  L3 C
跟帖格式:5 c' }" i0 a% O" \: z! s! N
城区:
  F4 N" N( X4 ^2 y. T( a: j8 z幼儿园:# W+ }: Z+ ?1 e+ H) J& x
评价:学费、伙食、环境、老师……可以从多方面说说
5 E/ u3 J, b. {( u8 I8 j7 _) C6 d; p1 {# x0 u0 A& P; G6 r( {0 i
本帖所有信息来自:北京市教育委员会
  \3 c) r% Z2 W# d+ y9 \http://www.bjedu.gov.cn/publish/portal27/ " u) P1 R( Y( I

Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
 
帖子
8184 
合法幼儿园之朝阳区一共有203家
8 ]1 M2 q& Q' ]2 i, c) P
/ K& M- T& V: J% [$ T2 o
+ r) E/ n" R8 {3 \( j
& e- U5 M7 D% z3 J8 A% I: X# q6 V# M: s0 g* v1 \
& a8 z) u7 B+ x9 t

3 \% P$ L1 q4 X9 i% ~7 ]5 j6 V2 k6 p$ U; O! J5 c# I

Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
 
帖子
8184 
合法幼儿园之海淀区一共有155家: W+ T0 k; O% Y0 \! p# M

8 F+ ]: M5 S7 ?% c4 b. D
! }/ }5 }; k2 _: C, R( Q. Q1 X# u* R' z) F
# o3 J+ @: A, v; p
5 _0 b* l* L  s; c5 T

  I0 a- P; n  G4 F8 E' D, K

Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
 
帖子
8184 
合法幼儿园之东城区一共有50家  E) M& g$ G+ F8 [$ E1 L) d6 j( F
3 N5 g2 j9 w/ g/ g
1 `; D2 K% \- A" _* R+ }
* E4 t9 @0 S3 c/ _- L# w5 b

1 e% a* X: |7 q8 q. `4 A

Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
 
帖子
8184 
合法幼儿园之西城区一共有68家
% }$ {1 b' E5 z, a6 i& d2 r1 z
0 c. P; u& X; z% O* M8 h4 N& a1 |% s: {. o+ ^" ], m) H( M

Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
 
帖子
8184 
合法幼儿园之丰台区一共有132家$ H5 @+ K3 t$ v  r
. C- E5 w  ]6 X' A, Q
8 Z) ?6 {3 L& I, t

9 f' [% i$ L; F- f

! ]) t6 H3 U! b, ?

Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
 
帖子
8184 
合法幼儿园之石景山区一共有50家
* d# E. T% G& }* M
, @9 `% u1 I5 _8 d7 j

& G9 `/ g$ G8 n# l, k/ E8 G1 g( T: s$ W
$ K7 l# n, g/ p) g; y2 d# M

Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
 
帖子
8184 
合法幼儿园之通州区一共有126家0 _) @; u' @+ M! ^

5 g8 @8 L, N: b( F* W3 M
/ H0 ?8 O6 x3 C4 P0 H0 G' h; h% ?$ V$ f* O: ?8 X! N

7 [) b' j9 M& E4 m$ S+ [% P7 p7 C: o% R' e' T

; L) n. \! `: r' ^

Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
 
帖子
8184 
合法幼儿园之大兴区一共有65家
, ~& Z) k. M, e
9 P6 _# t0 a2 \. V$ {; p( e3 h$ X9 V% n! J* E, N4 A

4 U7 m) w" |# Q" u! K

Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
 
帖子
8184 
合法幼儿园之顺义区 一共有78家
# x6 `! m' H9 Z0 A! h( I6 X* L
6 p: x/ D- O, n
- [- b# J3 Z! C- c9 D8 l
8 S! [4 R" _; @$ q$ R$ d: w- W) y+ e) n) P: e% S

Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
 
帖子
8184 
合法幼儿园之房山区 一共有114家
9 R$ J4 F8 H* m2 y( Y2 B. h
" j% E; E" ]6 i4 m" ~; t8 t, y) g; M8 e/ B

9 z0 M% z: i/ O0 }7 R3 Y# m  n( F9 x5 I0 U+ _( P' ^

- X* ~4 j! F7 o- o; t

Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
 
帖子
8184 
合法幼儿园之昌平区 一共有103家( A, J! U1 L5 q& y

& ?; I2 d% w2 J+ u: X$ I) e
0 ]" r! A" q# _! W$ a+ l: \5 _
7 B; {, Q* P/ ?$ U) ], n4 |; ~9 _* x$ S4 t' A  r
* z& v7 ~2 j0 j6 D1 v

+ K3 L6 x( l0 A0 T* y+ {

1 R" I# a3 k' |; |

Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
 
帖子
8184 
合法幼儿园之延庆区 一共有55家
7 m% [/ z# `& t2 a8 K* s- k

9 a4 n3 H; z9 @# _5 m) }0 L
6 |' K6 @, i/ K; u5 t3 r
' ~# S/ b/ H7 d8 m
" ~* G+ T9 e8 {1 W* i6 ^

# y4 i' u- B' S

Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
 
帖子
8184 
合法幼儿园之密云区 一共有67家
/ w7 w% W' Q1 p& N/ F+ y9 M0 n) b- k; U* ]  {
+ |" H/ |# x% g$ @. x( G. u
- @' H! |: B+ Z7 t* f- |2 v9 ~

/ S9 `% z1 Y( u# W

Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
 
帖子
8184 
合法幼儿园之怀柔区 一共有68家
6 }' k" n+ l2 X% b! b  }

* D! F. [0 O  w2 L) R
4 P$ V6 g& _% Q% a5 n
8 A+ ^) U1 i  O& m5 L/ y' x
/ `% ^7 N0 U; g  V  `, p
. P$ D0 V5 s, b) ^% B5 y

Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
 
帖子
8184 
合法幼儿园之平谷 一共有58家- s; Z8 \1 B( c7 c2 E' D4 y( y
% F. d. @9 ^/ |5 ]" ^
# a2 T8 I) K. w$ z/ c2 r

* F) c! R- y6 p# g# B& B" A4 o4 g1 }* ?. O* W0 C
' L5 s  _9 z) c9 @  X

Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
 
帖子
8184 
合法幼儿园之门头沟 一共有23家
; h0 U8 s" X* Z. P
: ]% }- \/ }" T( }3 f1 M
1 ]. R+ M& _) ?' n0 d$ v  D

! |! G) |1 J$ r8 J5 o& f) `. m, Y1 g# K4 a4 Y0 ?

Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
 
帖子
8184 
大家可以推荐一些好的幼儿园,虽然没有教育局注册,也是口碑不错的,请跟帖,小编会汇总的

Rank: 1

宝宝生日
0000-00-00 
帖子
实在太强大啦!!这么全的资料。

Rank: 4

宝宝生日
2013-2-5 
帖子
17 
天哪,谢谢分享!
你心仪的幼儿园有教学资格吗?小编告诉你北京哪些幼儿园最有保障 ...
快速回复

广东省通信管理局互联网清理整顿  增值电信业务经营许可证:粤B2-20070037粤网安备案号:4406043011548公安机关备案号:44010602000101粤ICP备09174648号Copyright 2004-2017 盛成科技 All Right Reserved版权所有    版权保护投诉指引

回顶部